• Atomy ile Kazanmaya Başlayın
  • +90 532 738 67 43
  • info@smkarabacak.com

Atomy Üyelik Sözleşmesi

Atomy’e HoşgeldinizÜyelik Anlaşması1. HÜKÜMLERİ KABUL ETMENİZ1.1 AnlaşmaBu Hizmet Şartları, sizinle Atomy Turkey Kozmetik ve Sağlıklı Ürünler Limited Şirketi. ("Atomy") arasında kurulan yasal bir anlaşmadır. Bu şartlar, Atomy’nin içerik platformlarını, sitelerini, uygulamalarını ve hizmetlerini size sağlaması ve sizin de bunları kullanımınız için geçerlidir. Hizmetlere erişiminize, bu şartları kabul etmeniz temel alınarak ve bu kabulünüz karşılığında Atomy tarafından izin verilir. Koşulları kabul etmediğiniz takdirde, hizmetlere herhangi bir şekilde erişmenize izin verilmez. Hizmetlere erişim sağladığınızda (bunları kullanıp kullanmamanıza bakılmaksızın) bu Koşulları bütünüyle kabul etmiş sayılırsınız. Atomy ile olan sözleşmeniz, kullandığınız her türlü özel hizmet için geçerli olan tüm özel ek şartları ve politikaları içerir.1.2 Web SitesiAtomy web sitesinden veya hizmetlerinden memnun olmadığınızda, tek ve münhasır çözüm yolunuz, bu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, Atomy tarafından sunulan sınırlı garantiler veya hizmetleri kullanmayı bırakmaktır.1.3 KüçüklerReşit olmayan bir kimse adına kaydoluyorsanız, hizmetlere erişiyor veya alıyorsanız, en az 18 yaşında (veya ikamet ettiğiniz bölge dahilindeki reşit olma yaşında) olduğunuzu ve reşit olmayanın ebeveyni veya yasal vasisi olduğunu garanti edersiniz. AO, şiddetle, 18 yaşın altındaki hiçbir kullanıcının Hizmetlere erişmemesini ve hizmetlere erişimi reşit olmayan bir kişi adına yapmayı düşünen herhangi bir ebeveyn veya vasinin de bağımsız bir sağlık uzmanından tavsiye almamasını ve buradaki şartları dikkatlice değerlendirmemesini şiddetle tavsiye eder.2. ÜYELİK2.1 UygunlukAtomy üyeliğinin değerlendirilebilmesi için Başvuru Sahibi tarafından aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir:

2.2. Üyeliğin KabulüAtomy, Başvurunun kabulü veya reddi için Başvuru Sahibine gerekçe veya neden bildirmeden kendi takdiriyle uygun gördüğü herhangi bir Başvuruyu serbestçe kabul veya reddetme hakkına sahiptir.2.3 Üyeliğe Erişim ve Üyeliğin BaşlamasıBaşvuru Sahibi, Üyelik Başvurusu kabul edildiğinde ve Başvurunun bilgilerinin Atomy kayıtlarına girilmesinden sonra Üye olur. O zamana kadar, Başvuru Sahibinin Atomy hizmetlerini ve ürünlerini satın almasına ve tavsiye etmesine izin verilmez. Kayıttan sonra Atomy’nin web sitesine erişim, başvuru sahibinin Üyeliğinin kabul edildiği veya başvurunun kabul için değerlendirileceği anlamına gelmez.2.4 Üyelik SüresiÜyelik süresi, Başvuru Sahibinin üyelik onayı ve Atomy kayıtlarına kayıt tarihinden itibaren başlar ve üyeliğin başlangıç tarihinden itibaren on iki (12) ay süreyle veya taraflarca işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak feshedilinceye kadar devam eder ("Süre").2.5 Üyeliğin Otomatik YenilenmesiBir Üyenin Atomy üyeliği, Süre sona erdiğinde, ancak Üye işbu Madde 2.1'de belirtilen (veya çeşitli zamanlarda aksi belirtilmedikçe) Atomy uygunluk koşullarını karşılamaya devam ettiği takdirde otomatik olarak yenilenecektir. Yenilen Süre işbu Anlaşmanın şartlarına ya da çeşitli zamanlarda belirtilecek diğer şartlara tabidir.2.6 Üyelik ÖdemesiAtomy Üyesi olmak için herhangi bir Başvuru veya katılım ücreti yoktur.3. ÜYELİK AVANTAJLARI3.1 Atomy Ürünlerine ErişimÜyeler, Atomy web sitesinin Atomy Üye bölümüne erişecek ve zaman zaman Atomy tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak satın alma için sunulan çeşitli Atomy ürünlerine ve hizmetlerine erişeceklerdir. Atomy web sitesi Üyeler alanında belirlenen fiyatlar, sadece Üyelerin bilgisi ve öğrenmesi için Atomy'nin gizli bilgileri olan özel üyelik fiyatlarıdır. Atomy üyeliğini sürdürmek için minimum satın alma siparişi şartı yoktur.3.2 Asgari Satın Alma ŞartıDönem boyunca Atomy üyeliğini sürdürmek için minimum satın alma siparişi şartı yoktur.3.3 Üyenin Sponsor OlmasıÜye başvurusu kabul edildikten ve Üye olarak Atomy kayıtlarına başarıyla kaydedildikten sonra, Üyeye, Atomy’e katılmak ve Atomy ürünlerini satın almak isteyen diğer potansiyel Üyelerin kullanımı için bir Sponsor Kimliği verilecektir. Sponsor Kimlikleri, bu Sözleşmenin Koşullarına tam olarak uygun şekilde kullanılmalıdır.3.4 Tazminat PlanıBu Sözleşmenin süresi boyunca ve Atomy’e sağlanan üyelik geçerli olduğu sürece, Atomy Üyeleri, şu adreste sunulan bilgilere uygun olarak Tazminat Planına erişebileceklerdir: www.atomy.kr. Tazminat Planı, Atomy'nin sınırsız takdirine bağlı olarak zaman zaman uygun gördüğü şekilde değişebilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir:

Tazminat Planı kapsamındaki faydalar bir Üyeye aşağıdaki durumlarda verilecektir:

Üye, yönlendirilen (referans verilen) Üyelerinden herhangi birinin yönlendiren (referans verilen) Üyenin sponsor kimliğini kullanmasını sağlamakla sorumludur. Atomy, yönlendirilen Üye katıldığında sağlanan Sponsor Kimliğinin doğru veya yönlendiren Sponsor Kimliği ile bağlantılı olmasını sağlamakla sorumlu değildir.3.5 Üyelik Erişimi & Yönlendirme LisansıÜyelere, Üyeliğin ve bu Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca Atomy hizmetlerini ve ürünlerini önermek ve bunlara yönlendirmek için iptal edilebilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir yönlendirme (referans verme) lisansı verilir. Üyelerin üyeliğini tanıtması veya sürdürmesi gerekmez ve minimum miktarda ürün siparişi veya tavsiye satış şartı yoktur. Ancak üyelerin şunları yapması gerekir:

4. WEB SİTESİ KULLANIMI4.1 KullanımAtomy hizmetlerine erişiminiz ve kullanımınızdan siz sorumlusunuz ve aşağıdaki şartları kabul ediyorsunuz:

4.2 Sitenin KullanılabilirliğiAtomy, web sitesinin, ürünlerin veya hizmetlerin her zaman erişilebilir olacağını, çalışacağını veya belirli bir zamanda erişilebilir olacağını garanti etmez. Ayrıca, yalnızca hizmetlerimizi kullanmaya uygun olan kullanıcılar bunu yapabilir. Atomy, sınırlama olmaksızın herhangi birinin hizmetine ve Üyeliğine erişimi sınırlama veya sona erdirme hakkını saklı tutar.5. ÜYENİN YAPMASI YASAK OLAN İŞLEMLER5.1 İzin verilmeyen işlemlerAtomy, Atomy sitesinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin ve Fikri Mülkiyetinin, bu Sözleşmenin şartlarında Atomy tarafından açıkça izin verilenler dışında herhangi bir şekilde kullanılmasını yasaklar. Aşağıda belirtilen işlemlerden hiçbirini yapmayacağınızı ve Atomy'nin sahip olabileceği hakları sınırlamadan, aşağıdaki durumlarda Atomy'nin Üyelik hesabınızı derhal ve bildirimde bulunmaksızın askıya alabileceğini, sonlandırabileceğini veya silebileceğini kabul edersiniz:ÖdemeAşağıdakilerden herhangi biri karşılığında aday Atomy Üyelerinden bir ücret alır veya almaya çalışırsınız:

Bizimle paylaştığınız bilgiler

Bir Diğerinin Kaydı

Eş ya da Fiili Partneri Kaydettirmek

Yanlış veya Hatalı Beyan

Üyelere Özel Üye Fiyatlandırması

Marka, Logo ve Materyallerin Kullanımı

Ürünleri Satmak

Üyeler ve Müşteriler arasındaki işlemler

Üyeler arasındaki işlemler

Ürün ve Hizmetlerle rekabet

Diğer MLM’lere (çok seviyeli pazarlama) katılmamak

Satışa Zorlamak

Sponsor Değişimi

Atomy Temsilci Firmasının Değişimi

Üye Müşteri Sınıflarına Saygı

Sponsor Kimliğinin yayınlanması

Bilgi, Ürün ya da Hizmetlerin Değiştirilmesi

Hakiki Satın Alımlar

Geniş Kapsamlı Reklam ve Promosyon Yapılmaması

6. FİKRİ MÜLKİYET6.1 Fikri Mülkiyetin AnlamıFikri Mülkiyet, ürünlerin, Atomy web sitesinin, Atomy şirketinin ve Ticari Markaların ve Üyeye sağlanan tüm reklam ve promosyon materyalleri ve bunun için gerekli olan tüm Gizli Bilgiler veya Atomy ürün ve hizmetlerinin idaresi, işletimi ve pazarlanmasıyla bağlantılı olarak kullanılabilecek bunların geliştirilmesi sırasında var olan veya bu sırada oluşturulan Yazılım, Gizli Bilgiler, kaynak ve nesne kodları, komut dosyaları, kayıtlar, belgeler, reklam ve promosyon materyalleri, medya içeriği, şartnameler, planlar, program listeleri, hesaplamalar veya çizimler dahil olmak üzere tüm telif hakkı, ticari marka hakları, logo, patent hakları, tasarım hakları veya diğer Fikri Mülkiyet Hakları anlamına gelir..6.2 KullanımÜye, Fikri Mülkiyet ile ilgili tüm hakların Atomy'nin mülkiyetinde veya kontrolünde olduğunu ve Üyenin herhangi bir Fikri Mülkiyette herhangi bir hak, sahiplik hakkı veya menfaat elde etmediğini kabul eder.Üye:

7. GİZLİ BİLGİLER7.1 Gizli Bilgilerin AnlamıGizli Bilgiler aşağıdaki anlamdadır:

7.2 Yasak DavranışlarÜye aşağıdakileri kabul eder:

8. TARAFLARIN İLİŞKİSİÜye aşağıdakileri kabul eder:

9. SORUMLULUK REDDİÜye aşağıdakileri kabul eder:9.1 Bilgilere GüvenmekBilgiler ve beyanlar herhangi bir hastalığı, tıbbi durumu veya sağlık sorununu veya fiziksel hedefi teşhis, tedavi, iyileştirme, bunlara fayda sağlama, düzeltme veya önleme amacı taşımaz. Atomy web sitesinde bulunan veya bu web sitesiyle bağlantılı herhangi bir bilginin eksiksiz ve / veya doğru olduğuna dair herhangi bir garanti verilmez. Tıbbi ve sağlık koşulları, ürünler ve tedavilerle ilgili bilgiler dahil olmak üzere Atomy web sitesinde yer alan tüm bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler genellikle özet halinde veya toplu halde sunulur ve tıbbi veya profesyonel sağlık bakımı tavsiyelerine danışarak satın alınmalı ve kullanılmalı veya tüketilmelidir.9.2 Mutlaka Tavsiye AlınmalıdırHer bir özel hastalık, bozukluk, enfeksiyon, yaralanma veya diğer tıbbi veya sağlık durumu için Atomy web sitesinde satı tüm ürün veya hizmetlerin kişisel olarak sağlık sorunu veya uygunluğu konusunda ve ilgili ürün veya hizmetlerle ilgili dozajlar veya kullanım talimatları için profesyonel tavsiye zorunludur. Bu bilgiler, herhangi bir tıbbi tavsiye olarak alınmamalıdır ve Üye, Üyenin bu bilgilerle yaptıklarından ve Üyelerin eylemlerinden kaynaklanan sonuçlardan tüm ve tam sorumluluğu kendisi üstlenir. Üyeler, Atomy web sitesinde bulunan herhangi bir Atomy ürün veya hizmetini

Eğer sende ekibime katılmak istersen !